д. Новая Мышь, ул. Парковая, 1

т. +375 (163) 64-25-65, +375 (163) 64-25-66

Директор: Лайша Татьяна Михайловна.

т. +375 (163) 46-19-41

Совет молодежи

Борьба с коррупцией

Беларусь помнит
Архив новостей

Баландзін Канстанцін Іванавіч

20 сакавіка 2016 г. – 70 гадоў з дня нараджэння Канстанціна Іванавіча Баландзіна (1946, Баранавіцкі р-н),
вучонага-гісторыка, культуролага, выдатніка адукацыі Беларусі (1996)

 

Баландзін Канстанцін

Канстанцін Іванавіч Баландзін нарадзіўся 20 сакавіка 1946 года ў вёсцы Крошын Баранавіцкага раёна Баранавіцкай (цяпер у Брэсцкай) вобласці.

Вучыўся па спецыяльнасці «Гісторыя» ў Мінскім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя А. М. Горкага, які закончыў у 1969 годзе. У 1971–1973 гадах Канстанцін Баландзін працаваў у Фрунзенскім раённым камітэце ЛКСМБ (г. Мінск).

Да 1976 года навучаўся ў аспірантуры Беларускага палітэхнічнага інстытута. У 1977 годзе Канстанцін Баландзін абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Дзейнасць камсамола Беларусі па павышэнню культурнага ўзроўню рабочай моладзі (1959–1965 гг.)”, у наступным годзе яму была была прысвоена навуковая ступень кандыдата гістарычных навук.

Канстанцін Іванавіч з 1976 года працуе на кафедры «Гісторыя, сусветная і айчынная культура» факультэта тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. З 1983 года – дацэнт. З 1993 года ўзначальваў кафедру, з 2000 года быў прарэктарам на навучальнай рабоце. З 2010 года з’яўляецца намеснікам дырэктара Рэспубліканскага інстытута інавацыйных тэхналогій БНТУ.

Навуковыя інтарэсы К. І. Баландзіна: гісторыя Беларусі, беларускай культуры, культуралогія, методыка выкладання, праблемы моладзі. Мае болей 110-цi навуковых і навучальна-метадычных публікацый, у тым ліку з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, УМА: «Культуралогія» (2004, 2010), «Гісторыя БНТУ» (2010), «Гісторыя культуры Беларусі» (2014), «Гісторыя Беларусі» (2015) і інш.

Станоўчыя водгукі выклікала праца К. І. Баландзіна “Гісторыя культуры Беларусі”. У дапаможніку добра прасочваецца сістэмная рэканструкцыя гісторыі культуры Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён, прычым і тытульнага, і нетытульных этнасаў. Увазе чытачоў прапануецца дзевяць тэм. Першыя пяць ахопліваюць дасавецкі перыяд, наступныя тры – час з 1917 па 1985 гады, апошняя – перабудову і постсавецкі час.

Сярод узнагарод Канстанціна Іванавіча можна адзначыць нагрудны знак «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (1996), юбілейныя медалі «60 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.» (2005), «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» (2008), «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь пекла нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (2009), знакі «За актыўную работу ў камсамоле», «За актыўную работу ў ССА» і інш.

Матэрыял падрыхтаваны ў 2016 годзе. Баранавіцкай цэнтральнай
раённай бібліятэкай. Філіпава Яна Уладзіміраўна, бібліёграф

Канстанцін Іванавіч Баландзін нарадзіўся 20 сакавіка 1946 года ў вёсцы Крошын Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці.

Гісторык. Кандыдат гістарычных навук (1978), дацэнт (1983).

Адукацыя: Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут ім. А. М. Горкага (спецыяльнасць “Гісторыя”, 1969), Беларускі політэхнічны інстытут (аспірантура, спецыяльнасць “Гісторыя”, 1976).

Навуковыя інтарэсы: гісторыя Беларусі; гісторыя беларускай культуры; культуралогія; методыка выкладання; праблемы моладзі. Мае болей 110 навуковых і навучальна-метадычных публікацый, у тым ліку з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, УМО («Культуралогія» – 2004, 2010 гг. «Гісторыя БНТУ» – 2010 год, «Гісторыя культуры Беларусі» – 2014 год, «Гісторыя Беларусі» – 2015 год і інш.).

Месца работы, пасада: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт (факультэт тэхналогій кіраванні і гуманітарызацыі, кафедра “Гісторыя, сусветная і айчынная культура”, дацэнт, адначасова Рэспубліканскі інстытут інавацыйных тэхналогій БНТУ, намеснік дырэктара па навучальнай рабоце). Інфармацыя на 2015 год.

Узнагароды: нагрудны знак “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” (1996); юбілейныя медалі “60 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.” (2005), “90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь” (2008), “65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь пекла нямецка-фашысцкіх захопнікаў”(2009), знакі «За актыўную работу ў камсамоле», «За актыўную работу ў ССО» і інш.

Матэрыял падрыхтаваны ў 2016 годзе. Баранавіцкай цэнтральнай
раённай бібліятэкай. Філіпава Яна Уладзіміраўна, бібліёграф.

Працы К. І. Баландзіна

 1. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі : дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасцей тэхн. і тэхнал. профіляў адукацыі / К. І. Баландзін, Дз. М. Хромчанка ; пад рэд. У. А. Бажанава. – Мінск : БНТУ, 2015. – 216 с.
 2. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : БНТУ, 2014. – 239 с.
 3. Отечественная война 1812 года : 200 лет памяти / К.И. Баландин // Наука – образованию, производству, экономике : материалы Одиннадцатой Международной научно-практической конференции : в 4 т. Минск, 2012. Т. 4. С. 52.
 4. История Белорусского национального технического университета, 1920–2010 / [К. И. Баландин и др. ; под общей редакцией Б. М. Хрусталева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : БНТУ, 2010. – 258 с. : ил.
 5. Культурология. Теория и история культуры : учебное пособие для студентов / [И. Е. Ширшов, К. И. Баландин и др.] ; под общ. ред. И.Е. Ширшова. – 2-е изд., испр. и перераб. – Минск : Экоперспектива, 2010. – 512 с., XXXI с. ил.
 6. БПИ: на пути реорганизации и становления (1920–1930-е гг.) : к 90-летию БНТУ / К. И. Баландин, А. Н. Кукса // Вестник БНТУ. 2010. № 3. С. 5–10.
 7. Зоркі беларускай тэхнічнай навукі : вучэбна-метад. дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : БДПА, 1996. – 26 с.
 8. Культурнае развіццё Беларусі ў ХУІІ – ХУІІІ ст.ст. : вучэбны дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : БДПА, 1994.
 9. Первичная партийная организация – политическое ядро трудового коллектива : учеб.-метод. пособие по обществ.-полит. практике / К. И. Баландин ; Белорус. политехн. институт. Кафедра истории КПСС. – Минск : БПИ, 1988. – 22 с.
 10. Комсомол Белоруссии в одинадцатой пятилетке / К. И. Баландин, Л. Д. Воривончик. – Минск : об-во “Знание”, 1985. – 22 с.
 11. Культура и рабочая молодежь / К. И. Баландин. – Минск : об-во “Знание” БССР, 1984. – 22 с.
 12. ХХVI съезд КПСС об актуальных задачах коммунистического воспитания молодежи / К. И. Баландин. – Минск : об-во “Знание” БССР, 1982. – 24 с.
 13. Хацкевич, А. Ф. ХХVI съезд КПСС – новый исторический рубеж в развитии советского общества / А. Ф. Хацкевич, К. И. Баландин. – Минск : об-во “Знание” БССР, 1981. – 20 с.
 14. Ленинские заветы молодежи : (к 60-летию речи В. И. Ленина на III съезде комсомола) / К. И. Баландин. – Минск : об-во “Знание” БССР, 1980. – 20 с.
 15. Деятельность комсомола Белоруссии по повышению культурного уровня рабочей молодежи (1959–1965 гг.) : диссертация … кандидата исторических наук : 07.00.01 / Баландин Константин Иванович. – Минск, 1977.

 

Аб жыцці і творчасці К. І. Баландзіна

 1. Баландзін Канстанцін Іванавіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Мінск, 2010. Т. 1. С. 415.
 2. Баландзін Канстанцін Іванавіч / Барыс Далгатовіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. Мінск, 2003. Т. 6, кн. 2. С. 327.
 3. Баландин Константин Иванович // Корзенко, Г. В. Историки Беларуси в начале XXI столетия : биоблиографический справочник / Г.В. Корзенко. Минск, 2007. С. 21.
 4. Баландин Константин Иванович // Кто есть кто : доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий Белорусской государственной политехнической академии : справочник. Минск, 2000. С. 36.
 5. Стралец, М. В. Узорны навучальны дапаможнік : [рэцэнзія на кнігу К. І. Баландзіна “Гісторыя культуры Беларусі”] / Міхаіл Стралец // Роднае слова. 2015. № 6. С. 94–95.
 6. Зубкова, М. Встретились два командира, или История о том, почему студотряд без гитары – это не студотряд : [К.И. Баландин о студенческих стройотрядах] / Мария Зубкова // Знамя юности. 2015. 24 июля (№ 30).
 7. Стралец, М. Пра нашу культуру па-чэхаўску : [пра кнігу К. І. Баландзіна “Гісторыя культуры Беларусі”] / Міхась Стралец // ЛіМ. 2015. 9 студзеня.

 

Баранавіцкі раён
Крошын
Баландзін Канстанцін Іванавіч
юбілей

 

Творы К. І. Баландзіна

 1. Баландин, К. И. История Белорусского национального технического университета, 1920 – 2010 / [К. И. Баландин и др. ; под общей редакцией Б. М. Хрусталева]. – 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БНТУ, 2010. – 258 с. : ил., портр. ; 23 см.
 2. Культурология. Теория и история культуры : учебное пособие для вузов / [И. Е. Ширшов и др.] ; под общ. ред. И. Е. Ширшова. – 2 – е изд., испр. и перераб. – Минск : Экоперспектива, 2010. – 512 с., XXXI с. ил.
 3. О роли и значении социально-гуманитарного образования студентов в условиях личностно-ориентированной подготовки специалистов энергоэффективных технологий / А. Т. Арбузов, К. И. Баландин, В. В. Шибалко ; Белорусский национальный технический университет. Энергоэффективные технологии. Образование. Наука. Практика : материалы Международные научно-практической конференции (Минск, 20 – 21 мая 2010 г.) : в 3 т. / [под редакцией В. Л. Соломахо]. – Т. 3. – С. 54 – 56.
 4. Баландин, К. И. История Белорусского национального технического университета, 1920 – 2005 / К. И. Баландин, Г. А. Алдакушин, А. Т. Арбузов. – Минск : БНТУ, 2006. – 231 с.
 5. Отечественная война 1812 г.: 200 лет памяти / К. И. Баландин ; Белорусский национальный технический университет. Наука – образованию, производству, экономике : материалы Одиннадцатой Международной научно-практической конференции : в 4 т. / [редколлегия: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко].- Т. 4. – С. 52.
 6. Переподготовка как фактор повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда / К. И. Баландин, Т. М. Лукьянюк ; Белорусский национальный технический университет. Наука – образованию, производству, экономике : материалы Одиннадцатой Международной научно-практической конференции : в 4 т. / [редколлегия: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко].- Т. 4. – С. 242.

Аб жыцці і творчасці К. І. Баландзіна

 1. Баландин Константин Иванович // Историки Беларуси в начале XXI столетия : библиографический справочник / Г. В. Корзенко. – Минск, 2007. – С. 21.
 2. Культурология: теория и история культуры : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [И. Е. Ширшов и др.]. – Минск, 2004.
 3. Баландин Константин Иванович // Кто есть кто : доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий Белорусской государственной политехнической академии : справочник. – Минск, 2000. – С. 36.
 4. Деятельность комсомола Белоруссии по повышению культурного уровня рабочей молодежи (1959–1965 гг.) : диссертация … кандидата исторических наук : 07.00.01 / Баландин Константин Иванович. – Минск, 1977.

БиблиоТВ

Спадчына
ПнВтСрЧтПтСбВс
Сводный электронный каталог библиотек Беларуси
Сводный электронный каталог библиотек Брестской области
Яндекс.Метрика